beats by dre cheap

22 člana po prvi put na moru

Avgust 2008.
Za 25 mladih s umanjenim sposobnostima organizovali smo jednodnevni izlet sa ručkom u Neumu , sa kraćim  posjetama Mostaru i Počitelju. Za 22 osobe to je bilo prvi put da su u 2008. godini boravili na moru. Finansijeri ovog putovanja bili su: Udruženje altruista „SVJETLO“, ZOI TOURS i mladi s umanjenim sposobnostima.

NVO Altruista SVJETLO
http://svjetlo.blogger.ba
25/09/2008 17:03