beats by dre cheap

Organizirali smo Javnu tribinu o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti

Juli 2008.
Organizovali smo javnu tribinu „ Izmjene i dopune Zakona o socijanoj zaštiti, zaštiti porodice sa djecom i zaštiti civilnih žrtava rata FBiH“. Javna tribina je održana u sali Općine Novo Sarajevo a imala je za cilj učesnike tribine upoznati sa novinama koje se tiču ostvarivanja osnovnih prava za osobe s invaliditetom. Izvještaj sa javne tribine dostavili smo svim učesnicima, resornom ministarstvu, Komisiji za ljudska prava i slobode FBiH, Odboru za rad i socijalnu politiku FBiH, organizacijama osoba s invaliditetom a elektronskim putem proslijedili smo i svim nevladinim organizacijama koje realizuju projekte u oblasti  socijalne zaštite.

NVO Altruista SVJETLO
http://svjetlo.blogger.ba
25/09/2008 16:16