beats by dre cheap

Kontaktirali smo 798 porodica

Juni 2008.
U junu mjesecu, telefonskim putem kontaktirali smo 798 porodica osoba s mentalnom retardacijom i upoznali ih sa inicijativom za izmjenom Zakona o socijanoj zaštiti, zaštiti porodice sa djecom i zaštiti civilnih žrtava rata Federacije Bosne i Hercegovine i inicijativi da imovinski cenzus utiče na naknade na prava definisanih članom 18. navedenog Zakona.

NVO Altruista SVJETLO
http://svjetlo.blogger.ba
25/09/2008 14:39