beats by dre cheap

Prijem kod potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Mirsada Kebe

Mart 2008.
U povodu  uspješno realizovanih aktivnosti i cijeneći rad altruista, sa željom da oda javno priznanje,  za predstavnike NVO altruista „SVJETLO“ prijem je organizovao potpredsjednik FBiH, Mirsad Kebo. Veoma značajno je istaći da je potpredsjednik FBiH , Mirsad Kebo, bio i pokrovitelj Prve državne konferencije „ Mladi s umanjenim sposobnostima – problemi i potrebe“.

NVO Altruista SVJETLO
http://svjetlo.blogger.ba
24/09/2008 19:38