beats by dre cheap

Od uzroka do poslijedice- Novi pristupi invalidnosti“

Februar 2008.
Predstavnici NVO altruista „SVJETLO“ , izvršni direktor, volonter i dvije mlade osobe s lakom mentalnom retardacijom prisustvovali su Međunarodnoj  konferenciji „Od uzroka do poslijedice- Novi pristupi invalidnosti“ koju je organizovao IBHI.

NVO Altruista SVJETLO
http://svjetlo.blogger.ba
24/09/2008 11:52