beats by dre cheap

Podijelili smo humanitarnu pomoć

22.01.2008.
Zahvaljujući saradnji sa H.O. „Direct Aid“ iz Edinburgha u Sarajevo je 22. januara stigao konvoj sa humanitarnom pomoći.   Konvoj je prihvatila naša organizacija i mi smo u saradnji sa Crvenim Križom FBiH  i u skladu sa zahtjevom donatora, humanitarnu pomoć podijelili  Centru „Vladimir Nazor“ , Centru „Christine Witcut“, O.Š. „Džemaludin Čaušević“,  Udruženju oboljelih od dječije cerebralne paralize- Sarajevo, Zavodu „Drin“-Fojnica, H.O.“Carpe diem“- Breza, H.O. „EDA“- Ključ, Domu za stara i iznemogla lica-Mostar i Domu za djecu bez  roditeljskog staranja – Mostar.

NVO Altruista SVJETLO
http://svjetlo.blogger.ba
24/09/2008 11:09